Det 20. århundre

Da det 20. århundret begynte, var Paris verdens kunsthovedstad, både for franske og utenlandske kunstnere. Etter hvert dreide fokus på film og musikk til USA. Film, musikk og media hadde en stor innflytelse på mote og trender.

De store linjene

Helt kort: Dette er de historiske høydepunktene i det 20de århundre og dette er en annen presentasjon av "høydepunktene".

Første verdenskrig 1914 – 1918

Den er en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa og medførte vesentlige endringer av Europakartet.
Første verdenskrig startet den 28. juni 1914 da den østerriksk-ungarske tronfølger Franz Ferdinand og hans hustru ble skutt og drept da de besøkte den Bosniske provinshovedstad Sarajevo.

1914: Illusjonene om en kortvarig krig.
Skyttergravs- og stillingskrig 1915–16. Krig på havet. Økonomisk krigføring.

1917 USAs inntreden.

Krigen varte til november 1918

Folkeforbundet

Folkeforbundet ble grunnlagt 1919, oppløst 1946 og var «den første verdensomfattende sammenslutning av stater med formål å trygge fred og sikkerhet og å utvikle samarbeidet mellom folkene».

Andre verdenskrig 1939 – 1945

Holocaust tok livet av cirka 6 millioner jøder, cirka 400000 sigøynere og 250000 funksjonshemmede og homofile. Om man regner med alle minoritetene, anslår man at 9–11 millioner mennesker ble drept.
Den systematiske utryddelsen foregikk i hovedsak i utryddelsesleirer i det okkuperte Polen.

FN ble etablert 1945

Den kalde krigen 1945 – 1991

Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, og senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Det ble aldri noen militærkonfrontasjon mellom supermaktene. Den kalde krigen var preget av bygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og ideologiske motsetninger.


Inspirerende personer

10 inspirerende personer fra det 20de århundre
Del en historie

Har du en historie, bilder eller lignende fra perioden 1960-1999 som passer med innholdet på disse sidene? Bruk gjerne koblingen under.

ADVARSEL:

Dette WEB-området inneholder en blanding av fakta og dårlig humor. Om du ikke så dette ved første blikk - gå tilbake til start ved å klikke her: