Norsk tekst - ny layout / Norwegian text - new layout

Kaffekopp

En sensommerdag 2016: Nei, det har ikke vært mange oppfordringer til å relansere sidene. Ikke i form av layout eller med den norske teksten, men uansett: Nå er de her.
Det ble litt knot å legge linkene (hyperkoblingene) som er du finner på de engelske sidene i den norske teksten. Det er sikkert en smart måte å gjøre det på, men http (html) er ikke det jeg skriver i til daglig så da får du ta det som det er. Linker til utfyllende fakta eller dårlige vitser vil nok bli lagt inn etter hvert, uten at jeg har noen konkret plan om når. Kanskje 2020, eventuelt før eller siden.
Så blir i det minste leseropplevelsen litt ulik for dere som velger å lese begge versjoner.

Uansett så vil denne layouten sannsynligvis fungere på nettbrett, uten at det er noen grunn til å rope "hurra" for det.

A late summerday 2016: No, there has not been espesially many encouringments to re-publish these pages. Neighter with layout, nor the Norwegian texts, but anyway: Now are they here.
It was a little knot to add the links (hyperlinks) that you find on the English pages into the Norwegian text. It's certainly a clever way of doing it, but http (html) is not what I pursuits with daily so then you get it as it is. Links to detailed facts or bad jokes will probably be added gradually, I have not made any concrete plan of when. Maybe in 2020, before or since.
Then, at least, the reading experience will be a little different for those who choose to read both English and Norwegian versions.

Anyway, this layout probably work on tablets (mening iPad), without that there is any reason to shout "hooray" for that.
Share a Comment

If you have stories, pictures etc. from the period 1960-1999 that fits in with the contain on these pages, then use the e-mail below.

WARNING:

This WEB area contains a mixture of facts and poor humor. If you did not see that at first glance - go back to startpage by clicking here: