Ammerud, Grorud og andre navn i Groruddalen som ender på –rud

Først som sist: Ammerud har ingenting med å mate et spedbarn å gjøre, det kommer fra ”Ambaruð”, dvs. fra det gamle mannsnavnet “Ambi”.

Økende innbyggertall gjorde middelalderbyen Oslo for liten. Bøndene flyttet inn mot byen og bygde opp gårder med alle de bygningene som trengtes. Etter som tilflytningen fortsatte, måtte folk rydde seg nye bosettinger utenfor sentrum. Datidens navn på slike nyryddede plasser eller “rydninger” var “ruð”, Dette ble etternavnet på de nye gårdene, slik ble de ikke forvekslet med de allerede eksisterende gårder.

For å fortelle hvor den nye rydningen lå og hvem som hadde ryddet (eller overtatt den) ble det satt til fornavn som fortalte at “Elingsruð” var Ellings rydning, og at Manglerud kanskje kom fra rydningen til en som bar det norrøne navnet “Magni”, eller det kan bety en rydning under en stor gård etter “Mgna” som betyr stor.

Kilde: Leif Gjerland/ Aftenposten 2016.

Link til artikkelen i Aftenposten


Del en historie

Har du en historie, bilder eller lignende fra perioden 1960-1999 som passer med innholdet på disse sidene? Bruk gjerne koblingen under.

ADVARSEL:

Dette WEB-området inneholder en blanding av fakta og dårlig humor. Om du ikke så dette ved første blikk - gå tilbake til start ved å klikke her: